19-20-21 April

Huisregels

Iedere bezoeker wordt geacht zich aan de regels te houden. Eventuele schade welke door de organisatie wordt geleden, zal op de veroorzaker worden verhaald.

Bij het betreden van de feesttent zonder of met een ongeldig entreebewijs (nadruk) wordt de politie ingeschakeld.
Bij de entree van de feesttent kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten fouilleren door de beveiligingsdienst. Indien u niet wenst mee te werken aan de controle, kan de toegang worden ontzegd.
U dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatie bewijs welke op verzoek moet worden getoond.
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal en eventueel letsel ten gevolgen aan het bezoek aan Waanzinnig Winssen.
Onder de leeftijd van 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken. Bij het constateren van het gebruik van alcohol onder de 18 jaar zal dit worden afgenomen en kan de toegang worden ontzegd.
Het gebruiken, bezitten of dealen van (soft)drugs is ten strengste verboden.
Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.
Bij het overtreden van punt 6 of 7 wordt u overgedragen aan de politie.
Programma onder voorbehoud.
Verkochte entree kaarten worden niet meer terug genomen.

Onze sponsors

 • sponsors_img/wzw_10.jpg
 • sponsors_img/wzw_11.jpg
 • sponsors_img/wzw_12.jpg
 • sponsors_img/wzw_13.jpg
 • sponsors_img/wzw_14.jpg
 • sponsors_img/wzw_15.jpg
 • sponsors_img/wzw_16.jpg
 • sponsors_img/wzw_17.jpg
 • sponsors_img/wzw_18.jpg
 • sponsors_img/wzw_19.jpg
 • sponsors_img/wzw_20.jpg
 • sponsors_img/wzw_4.jpg
 • sponsors_img/wzw_5.jpg
 • sponsors_img/wzw_6.jpg
 • sponsors_img/wzw_7.jpg
 • sponsors_img/wzw_8.jpg
 • sponsors_img/wzw_9.jpg